היענות השימוש באמצעי מניעה בקרב נשים – מחקר רב מרכזי, אוסטרייה – שוודיה